My photo


Welcome

Добре дошли в сайта на Д-р Марио Колесарски – кардиолог

Целта на тази информация е да имате правото на избор при търсене на медицинска помощ в гр. София.

Тук освен професионализъм Ви предлагаме човешко отношение и стремеж към разрешаване на Вашия здравен проблем.

 

Д-р Марио Колесарски е консултант по кардиология на Столичен онкологичен диспансер и кардиологичен кабинет в Диагностично Консултативен Център ХІV ООД гр. София. Кардиологичен кабинет към ДКЦ ХІV ООД гр. София предлага следния обем здравни услуги:

Амбулаторни прегледи - първични и вторични.

Профилактична дейност.

Кардиологични консултации, консултации на пациенти с онкологични заболявания във връзка с провеждане оперативно лечение, химиотерапия и лъчетерапия

Високо специализирани дейности :

24 часа Холтер мониториране на артериалното налягане /RR холтер/

ЕКГ Холтер /24 часов запис на ЕКГ/

Ехокардиография. /ЕхоКг/

Електрокардиография. /ЕКГ/

Велоергометричен тест /ВЕТ/

Абдоминална ехография

 

Съвместно лечение с общо практикуващи лекари и други специалисти.

Издаване на медицински документи - за постъпване на работа в България и чужбина, за встъпване в брак, за шофьорски курсове.